Thanh toán ngay

Thanh toán trước

Chúng tôi yêu cầu bạn thực hiện thanh toán trước để đảm bảo phòng. Nếu hủy đặt phòng 15 ngày trước khi nhận phòng, chúng tôi sẽ hoàn lại tiền. Nếu đặt phòng bị hủy trong vòng 07 ngày kể từ ngày đến, quý khách sẽ phải giữ lại 1 đêm lưu trú.