Платити сада

Аконтација

Тражимо од вас да извршите авансно плаћање како бисте обезбедили собу. Ако је резервација отказана 15 дана пре пријаве, повраћај износа. Уколико се резервација откаже у року од 07 дана од доласка, примјењује се 01 ноћна задржавања.